Altány a besídky

Samostatnou skupinu tvoří zahradní altány a besídky. Rozdíl mezi nimi je v jejich uzavřenosti. Besídky jsou obvykle stavby s nízkým zábradlím, případně jsou stěny tvořeny dřevěnými mřížkami. Naproti tomu altány jsou dřevostavby opatřené okny a dveřmi. Jejich půdorys je oproti zahradním domkům ve tvaru šestihranu či osmihranu. Mají romantičtější podobu a slouží výhradně k relaxaci či zájmové činnosti.

nahoru