Stavební chemie ARDEX

15.05.2019

Společnost LUXRA implementuje při rekonstrukcích a stavebních dílech chemii od společnosti ARDEX - špičkového výrobce stavebních chemií.

Při každé stavbě a zvláště při rekonstrukci záleží na dvou faktorech

- na řemeslném provedení

- na použitém materiálu.

S použitím stavební chemie ARDEX a díky zkušeným pracovníkům společnosti LUXRA vzniká dokonalé spojení s bezchybným výsledkem.

Ukázka řešení od ARDEX

Sanace podlahy balkónů, lodžií a teras - reprofilace.

1

2

3

1) Poškození
železobetonových
konstrukcí způsobené
povětrnostními vlivy.

2) Poškozená místa betonu
odstranit oklepáním
a vysokotlakou vodou.
Korodující výztuž očistit
pískováním nebo ocelovým
kartáčem.

3) Ošetření výztuže
propojovacím
a ochranným
nátěrem ARDEX FB.

 

 

 

4

5

6

4) Hrubé vyspravení
železobetonové konstrukce
ARDEX B14 s přidáním
až 40% křemičitého písku.

5) Jemné vyspravení
železobetonové konstrukce
ARDEX B14. Povrch může
být štukový nebo vyhlazený.

6) Povrchová úprava
vytvořená fasádní
barvou nebo
probarvenou omítkou.

Izolace balkónů a teras s ARDEX 8+9

7

8

9

1) Izolace ARDEX 8+9.

2) Lepení dlažby
s ARDEX X7G.

3) Spárování dlažby
s ARDEX FL nebo FF.

Izolace balkónů a teras s drenážní rohoží WATEC 3E

10

11

12

1) Izolace ARDEX 8+9.

2) Položení drenážní
rohože a lepení dlažby
s ARDEX FB 9L.

3) Spárování dlažby
s ARDEX FL nebo FF.

 

 

více novinek »

nahoru